Metropolitan Gardens features Thomas Street P-patch

Metropolitan Gardens blog features photos of the P-Patch program’s  Thomas Street garden.  Click here to view.