Find Posts By Topic

Kinakailanganang Abot kayang Pabahay // Ibahagi ang Iyong Opinyon

Nai-update Abril 17, 2018

illustration of Seattle residents

Ang ipinanukalang programa ng MHA ay magsisiguro na ang mga panibagong gusali na pang komersyal at multi-family ay may kasamang abot kayang mga yunits o magbayad sila ng para sa abot kayang pabahay, kapalit ng kanilang karagdagang kapasidad ng paggawa.

Sa unang pagkakataon, ipinag-uutos na ang mga bagong kaunlaran ay mag-ambag ng mga abot kayang pabahay sa buong Lungsod.

Ang programang ito ay magdagdag ng mga 6,000 na bagong renta-at may restriksiyon na bahay sa loob ng 10 taon.

Gusto kayo naming marinig! Markahan ng inyong kalendaryo – dumalo sa isang pulong.

Mga open house sa lungsod (Citywide Open Houses)

Mga pulong ng City Council / Pampublikong Komento  (Public Hearings with City Council)

 

Matutulungan ka naming maintindihan kung hihingi ka ng tulong: citywideMHA@seattle.gov.

Sara Maxana // 206-727-8486