Find Posts By Topic

Chia Sẻ Ý Kiến Của Quý Vị

Cập nhật ngày 23 tháng 4 năm 2018

illustration of Seattle residents

Chương trình MHA đề xuất sẽ bảo đảm các tòa nhà thương mại mới và nhà ở gia đình kể cả nhà ở giảm giá.

Lần đầu tiên, chúng tôi cam kết rằng sự phát triển mới sẽ góp phần xây dựng nhà ở giá rẻ trong thành phố của chúng ta.

Chương trình này sẽ bổ sung thêm 6,000 ngôi nhà mới với giá thuê rẻ trong vòng 10 năm.

Chúng Tôi Muốn nghe thêm ý kiến của Bạn! Ghi dấu lịch trình của bạn! Tham dự một cuộc họp.

Các buổi tham quan chung của thành phố (Citywide Open House)

Các cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố /  (Public Hearings with City Council)

 

Dịch và thông dịch sẵn sàng nếu có sự yêu cầu: citywideMHA@seattle.gov.

Jason Kelly // 206-615-0494