Find Posts By Topic

Seattle is No Place for Hate

Seattle Không Phải Là Nơi Dung Thứ Cho Sự Kỳ Thị và Thù Ghét

Seattle đang trải qua một trong những sự kiện có nhiều hậu quả nhất trong lịch sử của thành phố chúng ta: đại dịch COVID-19. Cộng đồng của chúng ta đã rất kiên cường và tận tâm ứng phó với đại dịch. Chúng ta quan tâm đến nhau và cùng nhau giảm sự lây lan của đại dịch  (flatten the curve) đồng thời bảo vệ những cộng đồng dễ bị ảnh hưởng nhất từ dịch và những người đang ở tuyến đầu chống dịch.

Nhưng vào những thời điểm căng thẳng như thế này, nỗi sợ hãi và lo lắng có thể dẫn đến những hành động thù ghét và bài ngoại (sự sợ hãi hoặc không tin tưởng đối với người thuộc chủng tộc, sắc tộc, dân tộc khác). Cuộc khủng hoảng do COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng tình trạng phân biệt chủng tộc và bài ngoại đối với các cộng đồng người da màu, người nhập cư và người tị nạn trong thành phố của chúng ta. Các thành viên trong cộng đồng của chúng ta đã báo cáo thiệt hại tài sản, phá hoại, đe dọa về thể chất lẫn lời nói và các hình thức thù ghét khác. Những hành động thù ghét này đẩy chúng ta ra xa nhau trong khi cộng đồng nên đến gần để hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta đều đang cùng trải qua cơn đại dịch này và cần phải quan tâm đến nhau.

Chúng ta có thể làm tốt hơn thế này. Là cư dân trong cùng một thành phố, chúng ta phải tập trung và lưu truyền sự thật về virut và cách chúng lây lan, đồng thời giúp đỡ các cộng đồng và hỗ trợ nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất.

Nếu quý vị gặp phải hoặc chứng kiến hành vi kỳ thị, hãy báo cáo cho đường dây nóng chống kỳ thị của Văn Phòng Dân Quyền Seattle (Seattle Office for Civil Rights) tại 206-233-7100. Quý vị cũng có thể báo cáo trực tuyến tại seattle.gov/reportbias. Việc báo cáo rất dễ và có thể được thực hiện ẩn danh.

Chúng tôi cũng biết rằng một trong những công cụ tốt nhất để chống lại sự kỳ thị là sự đoàn kết và sức mạnh. Hôm nay và mỗi ngày, chính quyền Thành phố Seattle lên án sự thù ghét và bạo lực, và chúng tôi quyết không để nó hình thành. Dưới chiến dịch #SeattleTogether, chúng tôi đang triển khai một nỗ lực mới nhằm tố cáo sự thù ghét và kỳ thị chống Á châu đồng thời cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người nhập cư, người tị nạn và người da màu, và hướng mọi người đến đường dây nóng báo cáo kỳ thị ​​của Thành Phố.

Chúng tôi mời quý vị cùng với Thành Phố chia sẻ và tham gia vào chiến dịch này. Chia sẻ sự đoàn kết của quý vị và nói không với sự kỳ thị trên phương tiện truyền thông xã hội với #SeattleTogether. Hành đồng một mình, chúng ta chỉ có thể tiếp cận một lượng nhỏ khán giả. Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp cận tất cả Seattle.

Hãy để cho cộng đồng và thế giới thấy rằng không có nơi nào dành cho sự kỳ thị và thù ghét ở Seattle.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7